Equitief Marketing kan een marketingcommunicatieplan voor je opstellen. In zo’n plan wordt de organisatie in kaart gebracht, waarna een online marketingstrategie opgezet kan worden die in lijn is met de waarden en doelen van de organisatie. In een marketingcommunicatieplan volgt vanuit een grondige analyse een logische marketingstrategie die aansluit bij de waarde en sterktes van je bedrijf. Bij deze strategie zal gekeken worden welke online marketingmiddelen voor jou interessant zijn om in te zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn social media, je website, een nieuwsbrief of videocontent. Wanneer je online marketing inzet op basis van een plan kan alles op elkaar afgestemd worden zodat het elkaar versterkt.

De kosten van het maken van een marketingcommunicatieplan vind je onder Tarieven.

Een marketingcommunicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse: we vatten het probleem/doel wat het plan moet oplossen of bereiken samen
  • Interne analyse: we brengen de organisatie in kaart, zoals sterktes en zwaktes
  • Externe analyse: we brengen de omgeving van de organisatie in kaart, zoals kansen en bedreigingen
  • Strategie: in de strategie beschrijven we welke boodschap je naar wie en op welke termijn wil communiceren
  • Marketingplan: het marketingplan beschrijft de uitvoering van je strategie
  • Evaluatie: in de evaluatie wordt gekeken naar het behaalde resultaat en eventuele verbeterpunten

Het samenstellen van een marketingcommunicatieplan zal in nauw contact met de klant opgesteld worden omdat er veel interne informatie over de organisatie bij nodig is. Dit zal ook een project zijn dat over een langere tijd loopt omdat een evaluatie ook onderdeel van het plan is.